درباره ما

کانون شهرسازی طرح شهر
کانون شهرسازی طرح شهر با همکاری فعالان عرصه شهرسازی و صنعت ساختمان در پاییز 1397 به منظور پاسخ به آموزش های حرفه ای مورد نیاز حرفه مندان شهرسازی آغاز به فعالیت آموزش شهرسازی نمود. به همین منطور با همکاری مراجع معتبر حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزش عملی در زمینه شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری نمود. مدرسین کانون شهرسازی طرح شهر از میان افراد با سابقه و فعال در شهرسازی آتلیه متد، مشاورین شار دان، اعضای گروه معماری طرح، هیات تحریریه مجله معماری شهرسازی هنرنما معمار و سایر افراد توانمند حرفه شهرسازی بوده و آشنا به آخرین دستاورد های حرفه ای طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و مهندسی شهرسازی هستند.