درباره ما

کانون شهرسازی طرح شهر
کانون شهرسازی طرح شهر توسط شهباز غفوری با همکاری فعالان عرصه شهرسازی و صنعت ساختمان در پاییز 1397 به منظور پاسخ به آموزش های حرفه ای مورد نیاز حرفه مندان شهرسازی آغاز به فعالیت آموزش شهرسازی و معماری نمود. در ادامه با تغییرات و توسعه کانون محمد مهدی ابدی به عنوان دبیر کانون به همین منطور با همکاری مراجع معتبر حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزش عملی در زمینه شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری نمود. مدرسین کانون شهرسازی طرح شهر از میان افراد با سابقه و فعال در شهرسازی آتلیه متد، مشاورین شار دان، اعضای گروه معماری طرح، هیات تحریریه مجله معماری شهرسازی هنرنما معمار مدرسین شهرداری تهران، اساتید دانشگاه سوره و سایر افراد توانمند حرفه شهرسازی بوده و آشنا به آخرین دستاورد های حرفه ای طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و مهندسی شهرسازی هستند.

اعضای هیات مدیره کانون

محمدمهدی ابدی، محمدصادق خاجی، حمید جعفریان، شروین هنرمند و شهباز غفوری