۱۳۹۹/۰۶/۰۲

وبینار مبانی طراحی مقطع خیابان شهری

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار مبانی طراحی مقطع خیابان شهری

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

14 شهریور 1399
ساعت 9:45 صبح الی 15:20 ظهر

  • این وبینار سه ساعته در طی سه راند یکساعته در یک روز برگزار میشود
  • در این وبینار با طراحی مقطع خیابان، شیب بندی، زه کشی آب، سواره­ رو و پیاده­ رو استانداردها و محاسبات طراحی خیابان براساس تواتر و سرعت ترافیک پیاده و سواره، محاسبات روان آب، تناسبات به صورت عملی آشنا میشوید. در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
  • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
  • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’300 تومان 000’150 تومان
ثبت نام در وبینار
به اشتراک بگذارید