۱۳۹۸/۰۳/۱۹

برگزاری وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه


طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با با مفاهیم توسعه هوشمند و استفاده از کدهای فرم پایه در طراحی شهری آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید