نرم افزار شهرسازی StreetScape

Streetscape Pro یک برنامه کاربردی دسک تاپ ویندوز ساده و با کاربرد آسان برای ایجاد بخشه های کوچک شهری و طرح ریزی نمودارهای طراحی خیابان است.
طراحی خیابان خود را با هر تعداد "عنصر خیابان" - پیاده روها ، خطوط وسایل نقلیه ، سطوح مشترک ، خطوط اتوبوس ، خطوط چرخه و غیره) ایجاد کنید. شمارش مکان های پارکینگ می تواند خسته کننده باشد. می توانید عناصر پارکینگ را به طراحی خیابان خود اضافه کنید (به موازات 30 ، 45 ، 60 یا 90 درجه) و این ابزار به طور خودکار تعداد کل فضاها را برای طول معینی از خیابان تخمین می زند. همچنین می توان از StreetScape برای پیگیری تعداد ورودی ها و واحدها ، فضای پارکینگ در واحد و همچنین نسبت ارتفاع به عرض کلی خیابان استفاده کرد.
طرح های خیابانی را می توان به عنوان یک فایل SSP ذخیره کرد و به CityCAD وارد کرد تا در یک مدل سه بعدی در خیابان ها اعمال شود. همچنین می توانید تصاویر را برای استفاده در نمایش ها یا مواد دیگر خروجی بگیرید. یا می توانید انیمیشن را تغییر دهید و چرخه ها ، ماشین ها و اتوبوس ها را که در خیابان حرکت می کنند مشاهده کنید.