۱۳۹۷/۰۷/۱۶

کاربری اراضی برای برنامه ریزان شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

کاربری اراضی برای برنامه ریزان شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

29 مهر 1397

  • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با مفاهیم کاربری اراضی، سرانه ها و مباحث جمعیت شناسی آشنا می شوید.
  • طرح ریزی کاربری اراضی براساس جمعیت شناسی و سلسله مراتب شهری با توجه به الزامات ترافیکی به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و برنامه ریزی شهری دارید.
  • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
  • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’200 تومان 000’50 تومان
به اشتراک بگذارید