‏نمایش پست‌ها با برچسب کارگاه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کارگاه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کارگاه تجمیع زمین در بافت شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

تجمیع زمین در بافت شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

27 مرداد 1398

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این کارگاه با مبانی تجمیع و انواع آن و تفاوت های آنها، طراحی، حقوق مالکیت و ضرورت تجمیع، دلالیل و مراحل آن به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و حقوق شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’500 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید                      

کارگاه طراحی مقطع خیابان

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی مقطع خیابان

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

29 تیر 1398

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با طراحی مقطع خیابان، شیب بندی، زه کشی آب، سواره­رو و پیاده­رو استانداردها و محاسبات
 • طراحی خیابان براساس تواتر و سرعت ترافیک پیاده و سواره، محاسبات روان آب، تناسبات به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’450 تومان 000’100 تومان
ثبت نام
به اشتراک بگذارید                      

کارگاه تفکیک و افراز زمین شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

تفکیک و افراز زمین شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

26 مرداد 1398

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این کارگاه با مبانی تفکیک و افراز تفاوت های آنها، طراحی، حقوق مالکیت و نحوه تفکیک و افراز و مراحل آنها به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و حقوق شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’500 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

روش شناسی بافت فرسوده

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

روش شناسی بافت فرسوده

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

26 اردیبهشت 1398

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با انواع بافت های تباه و فرسوده و رویکردهای متناسب در حل معضلات آنها، طراحی، طرح ریزی و برنامه ریزی برای آنها و روز روش های موثر در مواجه با بافت های ناکارآمد به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و کاربری اراضی دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’300 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

طراحی مقطع خیابان

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی مقطع خیابان

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

29 فروردین 1398

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با طراحی مقطع خیابان، شیب بندی، زه کشی آب، سواره­رو و پیاده­رو استانداردها و محاسبات
 • طراحی خیابان براساس تواتر و سرعت ترافیک پیاده و سواره، محاسبات روان آب، تناسبات به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’200 تومان 000’50 تومان
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

کاربری اراضی برای برنامه ریزان شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

کاربری اراضی برای برنامه ریزان شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

29 مهر 1397

 • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با مفاهیم کاربری اراضی، سرانه ها و مباحث جمعیت شناسی آشنا می شوید.
 • طرح ریزی کاربری اراضی براساس جمعیت شناسی و سلسله مراتب شهری با توجه به الزامات ترافیکی به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و برنامه ریزی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’200 تومان 000’50 تومان
به اشتراک بگذارید                      

کارگاه آموزش اسکیس طراحی شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

آموزش اسکیس طراحی شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

از 17 مهر تا 20 آذر 1397

 • این کارگاه چهل ساعته در طی دو راند دو ساعته در ده روز برگزار میشود، در این دوره با انواع ترسیمات شهرسازی و نقشه های طراحی شهری آشنا می شوید.
 • طراحی انواع نقشه های ساختار فضایی، استخوان بندی، دید و منظر، توده فضا، تحلیلی و ... به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’800 تومان 000’150 تومان
به اشتراک بگذارید