۱۳۹۷/۰۹/۱۱

برگزاری دوره طراحی شهری، شهر هوشمند و کدهای فرم پایه


60% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید