‏نمایش پست‌ها با برچسب اخبار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اخبار. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸/۰۶/۲۰

خبر


وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم کد فرم پایه و استفاده از کدهای فرمپایه در طراحی شهری آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار https://eseminar.tv/wb998 #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري #آموزش_شهرسازي #شهرساز
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

خبر


مهلت بلیط زودهنگام وبینار برندسازی شهری و منطقه ای تمام شد طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594 هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري
به اشتراک بگذارید                      

خبر


مهلت بلیط زودهنگام وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران تمام شد. طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594 هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۹

تا ظهر پنجشنبه 30 خرداد تخفیف بلیط زودهنگام وبینار برندسازی شهری و منطقه ای


برندسازی شهری و منطقه ای طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است.
به اشتراک بگذارید                      

تا ظهر پنجشنبه 30 خرداد تخفیف بلیط زودهنگام وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
 ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

برگزاری وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

برندسازی شهری و منطقه ای طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

برگزاری وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
 ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۱۹

برگزاری وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه


طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با با مفاهیم توسعه هوشمند و استفاده از کدهای فرم پایه در طراحی شهری آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۲/۲۶

تور تابستانه طرح شهر


تور تابستانه طرح شهر در چهارگوشه ایران برگزاری کارگاه های آموزشی طرح شهر امسال تابستان در شمال و جنوب، غرب و شرق ایران علاوه بر تهران #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین کارگاه های آموزشی و حرفه ای شهرسازی در سراسر ایران توسط فعالین حرفه ای شهرسازی #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

برگزاری دوره ارتباطات حرفه ای موثر برای معماران و شهرسازان

امروزه یکی از دغدغه های معماران، شهرسازان، طراحان داخلی، منظر و شهری و برنامه ریزان محیطی، پروژه و شهری برخورد مدلهای رفتاری مختلف و تیپ های شخصیتی گوناگون است، فشارهای روانی ناشی از توقعات مختلف کارفرمایان و مشتریان، فشارهای زمانی ناشی از جلسات بی نتیجه که منجر به قراداد نمی شوند و انواع برخوردهای ناراحت کننده موضوع رایجی در حرفه های طراحی شده است. با شناخت تیپ های شخصیتی و مدلهای رفتاری و آگاهی به ماهیت آنها میتوان بسیاری از این دغدغه ها را حل کرد، بنابراین به ویژه به همکاران جوان توصیه میکنیم با آگاهی از این موضوعات فرصت شکل دادن ارتباطات حرفه ای موثر برای خود را ایجاد کنند تا آینده کاری بهتری برای خود بسازند. برای شرکت در این دوره همچنان فرصت است، با خانم مینا در انجمن صنفی تماس بگیرید. شماره های تماس : 02188535055 الی 6 #آموزش_معماری #آموزش_شهرسازی #آموزش_بازریابی_معماری #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_شهری
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

برگزاری کارگاه روش شناسی بافت فرسوده


30% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۱/۱۶

برگزاری کارگاه طراحی مقطع خیابان


25% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

برگزاری دوره طراحی هندسی پیاده رو


60% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی
به اشتراک بگذارید                      

برگزاری دوره طراحی شهری، شهر هوشمند و کدهای فرم پایه


60% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید                      

برگزاری دوره تفکیک و طراحی شهرک های مسکونی


60% تحفیف ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری #طرح‌شهر #طرح_شهر #شهرسازی #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #آموزش #آموزش_شهرسازی
به اشتراک بگذارید