۱۳۹۷/۰۹/۱۰

طراحی هندسی پیاده رو

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی هندسی پیاده رو

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای یکشنبه و سه شنبه بهمن ماه 1397

  • این دوره سی و شش ساعته در طی سه هفته متوالی در جلسات سه ساعته ( هر روز دو جلسه از نه صبح تا چهار بعد از ظهر) برگزار می شود.
  • در این دوره با طراحی پیاده رو، ضوابط، استانداردها و ترسیم فنی پیاده رو به صورت کارگاه عملی آشنا می شوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
  • لوازم مورد نیاز : یک دستگاه رایانه داری نرم افزار AutoCAD تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
  • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با دوازده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’600 تومان 000’400 تومان
به اشتراک بگذارید