‏نمایش پست‌ها با برچسب دوره. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوره. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

طراحی هندسی پیاده رو

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی هندسی پیاده رو

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای یکشنبه و سه شنبه بهمن ماه 1397

 • این دوره سی و شش ساعته در طی سه هفته متوالی در جلسات سه ساعته ( هر روز دو جلسه از نه صبح تا چهار بعد از ظهر) برگزار می شود.
 • در این دوره با طراحی پیاده رو، ضوابط، استانداردها و ترسیم فنی پیاده رو به صورت کارگاه عملی آشنا می شوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : یک دستگاه رایانه داری نرم افزار AutoCAD تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با دوازده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’600 تومان 000’400 تومان
به اشتراک بگذارید                      

تفکیک و طراحی شهرک های مسکونی

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

تفکیک و طراحی شهرک های مسکونی

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای پنج شنبه بهمن ماه 1397

 • این دوره سی و شش ساعته در طی چهار هفته متوالی در جلسات سه ساعته (هر هفته سه راند سه ساعته از هشت صبح تا هفت عصر ) برگزار می شود.
 • در این دوره با روش های تفکیک زمین، معابر و دسترسی قطعات، سواره رو و پیاده رو استانداردها و طراحی شهرک مسکونی به صورت کارگاه عملی آشنا می شوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : یک دستگاه رایانه داری نرم افزار AutoCAD تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با دوازده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’900 تومان 000’600 تومان
به اشتراک بگذارید                      

طراحی شهری، شهر هوشمند و کدهای فرم پایه

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی شهری، شهر هوشمند و کد های فرم پایه

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه بهمن ماه 1397

 • این دوره سی و شش ساعته در طی چهار هفته متوالی در جلسات سه ساعته (از نه صبح تا دوازده ظهر) برگزار می شود.
 • در این دوره با مفاهیم توسعه هوشمند شهر و استفاده از کد های فرم پایه در طراحی شهری آشنا می شوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مفاهیم شهرسازی هوشمند و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با پانزده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’750 تومان 000’500 تومان

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

آموزش ArcGIS در شهرسازی

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

آموزش ArcGIS در شهرسازی

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای یکشنبه و سه شنبه آبان ماه 1397

 • این دوره سی و شش ساعته در طی سه هفته متوالی در جلسات سه ساعته ( هر روز دو جلسه از نه صبح تا چهار بعد از ظهر) برگزار می شود.
 • در این دوره با با نرم افزار GIS و کاربردهای آن در شهرسازی به صورت عملی آشنا می شوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : یک دستگاه رایانه داری نرم افزار ArcGIS تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با دوازده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’600 تومان 000’200 تومان
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۷/۰۷/۱۲

آموزش AotuCAD در شهرسازی

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

آموزش AotuCAD در شهرسازی

دوره آموزشی تخصصی شهرسازی

روزهای شنبه و دوشنبه آبان ماه 1397

 • این دوره سی و شش ساعته در طی سه هفته متوالی در جلسات سه ساعته ( هر روز دو جلسه از نه صبح تا چهار بعد از ظهر) برگزار می شود.
 • در این دوره با با نرم افزار AutoCAD و کاربردهای آن در شهرسازی به صورت عملی آشنا می شوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • لوازم مورد نیاز : یک دستگاه رایانه داری نرم افزار AotuCAD تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
 • ظرفیت دوره  محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با دوازده نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’500 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید