۱۳۹۸/۰۲/۱۴

برگزاری دوره ارتباطات حرفه ای موثر برای معماران و شهرسازان

امروزه یکی از دغدغه های معماران، شهرسازان، طراحان داخلی، منظر و شهری و برنامه ریزان محیطی، پروژه و شهری برخورد مدلهای رفتاری مختلف و تیپ های شخصیتی گوناگون است، فشارهای روانی ناشی از توقعات مختلف کارفرمایان و مشتریان، فشارهای زمانی ناشی از جلسات بی نتیجه که منجر به قراداد نمی شوند و انواع برخوردهای ناراحت کننده موضوع رایجی در حرفه های طراحی شده است. با شناخت تیپ های شخصیتی و مدلهای رفتاری و آگاهی به ماهیت آنها میتوان بسیاری از این دغدغه ها را حل کرد، بنابراین به ویژه به همکاران جوان توصیه میکنیم با آگاهی از این موضوعات فرصت شکل دادن ارتباطات حرفه ای موثر برای خود را ایجاد کنند تا آینده کاری بهتری برای خود بسازند. برای شرکت در این دوره همچنان فرصت است، با خانم مینا در انجمن صنفی تماس بگیرید. شماره های تماس : 02188535055 الی 6 #آموزش_معماری #آموزش_شهرسازی #آموزش_بازریابی_معماری #طراحی #طراحی_داخلی #طراحی_شهری
به اشتراک بگذارید