۱۳۹۸/۰۲/۱۲

روش شناسی بافت فرسوده

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

روش شناسی بافت فرسوده

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

26 اردیبهشت 1398

  • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این دوره با انواع بافت های تباه و فرسوده و رویکردهای متناسب در حل معضلات آنها، طراحی، طرح ریزی و برنامه ریزی برای آنها و روز روش های موثر در مواجه با بافت های ناکارآمد به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و کاربری اراضی دارید.
  • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
  • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’300 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید