۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کارگاه تجمیع زمین در بافت شهری

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

تجمیع زمین در بافت شهری

کارگاه آموزشی تخصصی شهرسازی

27 مرداد 1398

  • این کارگاه شش ساعته در طی سه راند دو ساعته در یک روز برگزار میشود، در این کارگاه با مبانی تجمیع و انواع آن و تفاوت های آنها، طراحی، حقوق مالکیت و ضرورت تجمیع، دلالیل و مراحل آن به صورت کارگاه عملی آشنا میشوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و حقوق شهری دارید.
  • لوازم مورد نیاز : تعدادی کاغذ با سایز A3 و راپید سایز 2mm و 4mm
  • ظرفیت کارگاه محدود است، بنابراین اولویت شرکت در دوره با شش نفر اول براساس ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف دوره برای دانشجویان
000’500 تومان 000’100 تومان
به اشتراک بگذارید