۱۳۹۸/۰۳/۱۹

وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

23 خرداد 1398
ساعت 11 صبح الی 12 ظهر

  • این وبینار یک ساعته در جهت تشریح کلیات کدهای فرم پایه برگزار میشود، در این وبینار با با مفاهیم توسعه هوشمند و استفاده از کدهای فرمپایه در طراحی شهری آشنا میشوید. در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با شهرسازی و طراحی شهری دارید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و حقوق شهری دارید.
  • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه شرکت در وبینار
000’20 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید