‏نمایش پست‌ها با برچسب وبینار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب وبینار. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۰۲

وبینار مبانی طراحی مقطع خیابان شهری

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار مبانی طراحی مقطع خیابان شهری

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

14 شهریور 1399
ساعت 9:45 صبح الی 15:20 ظهر

 • این وبینار سه ساعته در طی سه راند یکساعته در یک روز برگزار میشود
 • در این وبینار با طراحی مقطع خیابان، شیب بندی، زه کشی آب، سواره­ رو و پیاده­ رو استانداردها و محاسبات طراحی خیابان براساس تواتر و سرعت ترافیک پیاده و سواره، محاسبات روان آب، تناسبات به صورت عملی آشنا میشوید. در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با ترسیم فنی و طراحی شهری دارید.
 • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
 • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’300 تومان 000’150 تومان
ثبت نام در وبینار
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

5 تیر 1398
ساعت 11 صبح الی 12 ظهر

 • این وبینار یک ساعته در جهت تشریح کلیات برندسازی شهری و منطقه ای برگزار میشود، در این وبینار با با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و مدیریت شهری دارید.
 • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
 • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’50 تومان 000’25 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار
به اشتراک بگذارید                      

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

5 تیر 1398
ساعت 9 صبح الی 10 ظهر

 • این وبینار یک ساعته با تمرکز بر خصوصیات شهرهای واقع شده در اقلیم های ایرن برگزار میشود، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی معماری، شهرسازی و طراحی شهری دارید.
 • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
 • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’25 تومان 000’10 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۱۹

وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

23 خرداد 1398
ساعت 11 صبح الی 12 ظهر

 • این وبینار یک ساعته در جهت تشریح کلیات کدهای فرم پایه برگزار میشود، در این وبینار با با مفاهیم توسعه هوشمند و استفاده از کدهای فرمپایه در طراحی شهری آشنا میشوید. در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با شهرسازی و طراحی شهری دارید.
 • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و حقوق شهری دارید.
 • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه شرکت در وبینار
000’20 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار

کد فرم بنیاد

کد فرم بنیان

به اشتراک بگذارید