۱۴۰۳/۰۳/۰۸

انتخاب شهباز غفوری بنیانگذار کانون طرح شهر به عنوان هیات مدیره دوره هشتم جامعه مهندسان شهرساز

شهباز‌غفوری

اعضای کانون طرح شهر با مسرت و افتخار انتخاب شهباز غفوری بنیانگذار کانون طرح شهر را به عنوان هیات مدیره دوره هشتم جامعه مهندسان شهرساز توسط مجمع عمومی جامعه مهندسان شهرساز تبریک میگویند.
امید است حضور ایشان در هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز برای عموم شهرسازان کشور راهگشا و بستر ساز پیشرفت هر چه بیشتر شهرسازی و شهرسازان باشد.

به اشتراک بگذارید